Πέμπτη 14 Μαρτίου 2024

Saint Alexander of Pydna, March 14

Μὴ τοὺς στεφάνους ζημιωθῆναι φέρων,
Φέρει κεφαλῆς, Ἀλέξανδρος ζημίαν.
Saint Alexander, at first, was in the darkness of error. Later, however, he shone like a bright star with his good confession. For he made a severe check on the error of the heathen, and smote the imaginary devil with his words. So the deluded pagans, unable to endure the courage and strength of the Saint, tried to overcome his magnanimity by various ways and flatteries. But because they could not, they beheaded him. But God rewarded him with the healing gift, because his holy relic heals every disease of those who turn to it with faith.
Manuscripts
Sin. ar. 41
جهاد القديس الاسكندر الشاهد الذى فى بودى الذى تلالا فى ظلام الظلاله تلالو النجم الكبير ضياوه ووبخ جنون الملحدين وجرح المحارب المتجبر تجريحا باقواله بمنزله السهام واجتاح كل طغيان ونادا بالمسيح بمجاهره فمن هذه الجهه اذ يحتمل بمجاهرته وجلادته من كان بالظلاله ملهوفا راموا ان يزيلوا شهامته بحيل مختلفه فاذ لم يمكنهم ذلك قطعوا بالسيف راسه فكافاه الله عز وجل بمواهب الاشفيه وذلك انه طرد عن من قصده كل سقم خبيث

Sin. ar. 418
جهاد القديس الاكسندرس الشاهد الذى فى بوذى الذى تلالا فى ظلام الظلاله كتلالو النجم الكثير ضياوه ووبخ جنون الملحدين وجرح المحارب تجريحا بالاقوال الالهيه بمنزله النبل واجتاح كل طغيان ونادى بالمسيح مجاهرا بجلاده واذ لم يحتمل مجاهرته وجلادته من كان بالضلاله ملهوفا لانهم راموا بحيجهاد القديس الاكسندرس الشاهد الذى فى بوذى الذى تلالا فى ظلام الظلاله كتلالو النجم الكثير ضياوه ووبخ جنون الملحدين وجرح المحارب تجريحا بالاقوال الالهيه بمنزله النبل واجتاح كل طغيان ونادى بالمسيح مجاهرا بجلاده واذ لم يحتمل مجاهرته وجلادته من كان بالضلاله ملهوفا لانهم راموا بحيل مختلفه ان يزيلوا شهامته فحين لم يمكنهم ذلك احتزوا راسه بالسيف فكافاه الله بمواهب الاشفيه وصار كل من قصده بامانه اشفا مرضه

Απολυτίκιον στον τρίτο τόνο
Ενδυθήκατε, με την πλήρη πανοπλία, του θείου Πνεύματος, δια πίστεως, διακρίθηκες στον αγώνα Αλέξανδρο, και στην Πύδνα τελείωσες τον δρόμο σου, ευρέθης άξιος λαμπρού μαρτυρίου. Ένδοξε Μάρτυς, ικέτευε Χριστέ Θεέ, να μας δώσει το μεγάλο έλεος.

Κοντάκιον στον Τέταρτο Τόνο
Εν Πύδνα αγία, σθεναρά αμφισβήτησες, Χριστέ δόξασας, σφαγιαζόμενος εκ μέρους Του, εν ουρανοί τον άφθαρτον στέφανον, έλαβες ω Αλέξανδρε.

Μεγαλυνάριον
Φωτεινόν άστρον, έχοντες ανδρείαν συναγωνισθήσαι, εν Πύδνα εκ μέρους του Χριστού, Μάρτυς Αλέξανδρε, συμπολίτην Αγγέλων, κάλυψέ σου μεσιτείες, όσους σε τιμούν.