Πέμπτη 14 Μαρτίου 2024

Άγιος Αλέξανδρος, ο εν Πύδνη, 14 Μαρτίου

Μὴ τοὺς στεφάνους ζημιωθῆναι φέρων,
Φέρει κεφαλῆς, Ἀλέξανδρος ζημίαν.
Ο Άγιος Αλέξανδρος, στην αρχή βρισκόταν στο σκοτάδι της πλάνης. Αργότερα όμως, έλαμψε σαν αστέρας πολύφωτος με την καλή του ομολογία. Διότι έκανε δριμύτατο έλεγχο στην πλάνη των ειδωλολατρών και καταπλήγωσε με τα λόγια του τον νοητό διάβολο. Οπότε οι πλανεμένοι ειδωλολάτρες, μη μπορώντας να υποφέρουν το θάρρος και τη δύναμη του Αγίου, προσπάθησαν να νικήσουν τη μεγαλοψυχία του με διάφορους τρόπους και κολακείες. Επειδή όμως δεν μπόρεσαν, τον αποκεφάλισαν. Ο Θεός όμως τον αντάμειψε με το ιαματικό χάρισμα, διότι το ιερό λείψανο του γιατρεύει κάθε ασθένεια εκείνων πού προστρέχουν σ' αυτό με πίστη.
Χειρόγραφα
Sin. ar. 41
جهاد القديس الاسكندر الشاهد الذى فى بودى الذى تلالا فى ظلام الظلاله تلالو النجم الكبير ضياوه ووبخ جنون الملحدين وجرح المحارب المتجبر تجريحا باقواله بمنزله السهام واجتاح كل طغيان ونادا بالمسيح بمجاهره فمن هذه الجهه اذ يحتمل بمجاهرته وجلادته من كان بالظلاله ملهوفا راموا ان يزيلوا شهامته بحيل مختلفه فاذ لم يمكنهم ذلك قطعوا بالسيف راسه فكافاه الله عز وجل بمواهب الاشفيه وذلك انه طرد عن من قصده كل سقم خبيث

Sin. ar. 418
جهاد القديس الاكسندرس الشاهد الذى فى بوذى الذى تلالا فى ظلام الظلاله كتلالو النجم الكثير ضياوه ووبخ جنون الملحدين وجرح المحارب تجريحا بالاقوال الالهيه بمنزله النبل واجتاح كل طغيان ونادى بالمسيح مجاهرا بجلاده واذ لم يحتمل مجاهرته وجلادته من كان بالضلاله ملهوفا لانهم راموا بحيجهاد القديس الاكسندرس الشاهد الذى فى بوذى الذى تلالا فى ظلام الظلاله كتلالو النجم الكثير ضياوه ووبخ جنون الملحدين وجرح المحارب تجريحا بالاقوال الالهيه بمنزله النبل واجتاح كل طغيان ونادى بالمسيح مجاهرا بجلاده واذ لم يحتمل مجاهرته وجلادته من كان بالضلاله ملهوفا لانهم راموا بحيل مختلفه ان يزيلوا شهامته فحين لم يمكنهم ذلك احتزوا راسه بالسيف فكافاه الله بمواهب الاشفيه وصار كل من قصده بامانه اشفا مرضه

Απολυτίκιον στον τρίτο τόνο
Ενδυθήκατε, με την πλήρη πανοπλία, του θείου Πνεύματος, δια πίστεως, διακρίθηκες στον αγώνα Αλέξανδρο, και στην Πύδνα τελείωσες τον δρόμο σου, ευρέθης άξιος λαμπρού μαρτυρίου. Ένδοξε Μάρτυς, ικέτευε Χριστέ Θεέ, να μας δώσει το μεγάλο έλεος.

Κοντάκιον στον Τέταρτο Τόνο
Εν Πύδνα αγία, σθεναρά αμφισβήτησες, Χριστέ δόξασας, σφαγιαζόμενος εκ μέρους Του, εν ουρανοί τον άφθαρτον στέφανον, έλαβες ω Αλέξανδρε.

Μεγαλυνάριον
Φωτεινόν άστρον, έχοντες ανδρείαν συναγωνισθήσαι, εν Πύδνα εκ μέρους του Χριστού, Μάρτυς Αλέξανδρε, συμπολίτην Αγγέλων, κάλυψέ σου μεσιτείες, όσους σε τιμούν.