Translate

Ξενοδοχείο «Σπλέντιτ» («Splendid Palace Hotel») της Θεσσαλονίκης / Splendid Palace Hotel

Ξενοδοχείο «Σπλέντιτ» («Splendid Palace Hotel»)

Το 1917, το ξενοδοχείο «Σπλέντιτ» στεγάστηκε στην οδό Σταδίου και στον αριθμό 22, στο νεόδμητο μέγαρο Ακριβού. Εκεί ξεκινά να λειτουργεί από την 1η Ιουνίου του 1917. Διαθέτει ευάερα δωμάτια με νέα έπιπλα, μεγάλες αίθουσες, ασανσέρ και καλοριφέρ. Διαφημίζεται ως ένα από τα αριστοκρατικότερα ξενοδοχεία της Αθήνας, «με καθαριότης μοναδική, περιποίησις οικογενειακή, προθυμία και τάξις παραδειγματική».
Ιστορικό
Ο δήμαρχος Αχμέντ Χαμντί μπέης, που είχε συνδέσει το όνομά του με μεγάλα έργα της Θεσσαλονίκης, κατά την εποχή του εκσυγχρονισμού της οθωμανικής αυτοκρατορίας, έφτιαξε το 1895, στην παραλία, τη δημοτική ψαραγορά (μπαλίκ παζάρ), που ήταν σκεπαστή και είχε 21 μαγαζιά.

Η κλειστή δημοτική ψαραγορά στις αρχές του 20ού αιώνα.

Το κτίριο δεν έζησε πολύ. Ύστερα από δώδεκα χρόνια κατεδαφίστηκε και στη θέση του χτίστηκε, το 1907, το ξενοδοχείο Σπλέντιτ (Splendid Palace).
Το Σπλέντιτ ήταν μεγάλο και πολυτελές, με εκλεκτή πελατεία. Στο καφέ, στο εστιατόριο και στις αίθουσες ψυχαγωγίας συγκέντρωνε την αριστοκρατία της πόλης, την ηγεσία της Αντάντ και της Εθνικής Άμυνας.
Το πολυτελές σαλόνι του Σπλέντιτ.

Το Σπλέντιτ σημαιοστολισμένο και με τον κόσμο να πλημμυρίζει τη λεωφόρο Νίκης υποδέχεται τον Βενιζέλο.
Το Σπλέντιτ γνώρισε μεγάλες δόξες, αλλά ούτε αυτό έζησε πολύ.


1917_το ξενοδοχείο Splendid
Τον δέκατο χρόνο της ζωής του καταστράφηκε από τη μεγάλη πυρκαγιά του 1917.

Σε σχέδια του Μαρίνου Δελλαδέτσιμα, έγινε ριζική ανακατασκευή του καμένου κτιρίου, για λογαριασμό της οικογένειας Τουρνιβούκα, και το 1922 ανεγέρθηκε το Mediterranean Palace.
Το θρυλικό Μεντιτερανέ, πανέμορφο, κοσμοπολίτικο και αριστοκρατικό, εγκαινιάστηκε τον Ιούλιο του 1926. Ο εσωτερικός διάκοσμος ήταν έργο των αδελφών Γεώργιου και Νικόλαου Μαλτζή, από το Αϊβαλί, γνωστών διακοσμητών των αρχοντικών της Θεσσαλονίκης.
Συνδέθηκε με την ιστορία της πόλης και φιλοξένησε σημαντικές κοινωνικές εκδηλώσεις.

Στον σεισμό του 1978 το Μεντιτερανέ έπαθε ζημιές. Θα μπορούσε να σωθεί, αλλά από τη μία τα οικονομικά συμφέροντα και η αδιαφορία της πολιτείας από την άλλη οδήγησαν στην κατεδάφισή του.
Χάθηκε ένα στολίδι της Θεσσαλονίκης κι ένα κομμάτι της πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της.

Το Μεντιτερανέ αγαπήθηκε από τους Θεσσαλονικιούς και παρ’ όλο που έχουν περάσει σαράντα δύο χρόνια από τότε που κατεδαφίστηκε, δεν έχει ξεχαστεί.

Το ξενοδοχείο «Μεντιτερανέ» (το πρώτο κτήριο αριστερά), δίπλα στην πλατεία Αριστοτέλους,  με εξαιρετική θέα και φήμη,  δέσποζε στην παλιά παραλία για μισό περίπου αιώνα ως το 1978.
Splendid Palace Hotel OOO

Splendid Palace Hotel

In 1917, the "Splendid" hotel was housed at Stadiou Street and number 22, in the newly built Akrivou mansion. It started operating there on June 1, 1917. It has airy rooms with new furniture, large halls, elevators and radiators. It is advertised as one of the most prestigious hotels in Athens, "with exceptional cleanliness, family treatment, willingness and exemplary manners".
Record

The mayor Ahmed Hamdi Bey, who had associated his name with major projects in Thessaloniki during the modernization of the Ottoman Empire, built in 1895, on the beach, the municipal fish market (balik pazar), which was covered and had 21 shops.
The closed municipal fish market at the beginning of the 20th century.

The building did not last long. After twelve years it was demolished and in its place was built, in 1907, the Splendid Palace hotel.

The Splendid was large and luxurious, with an elite clientele. In the cafe, the restaurant and the entertainment halls he gathered the aristocracy of the city, the leadership of the Entente and the National Defense.
In the plans of Marinos Delladetsimas, a radical reconstruction of the burnt building was carried out, on behalf of the Tournivoukas family, and in 1922 the Mediterranean Palace was erected.
The legendary Mediterranean, beautiful, cosmopolitan and aristocratic, was inaugurated in July 1926. The interior decoration was the work of the brothers George and Nikolaos Maltzis, from Aivali, well-known decorators of the mansions of Thessaloniki.
It was connected to the history of the city and hosted important social events.
In the earthquake of 1978 the Mediterranean was damaged. It could have been saved, but financial interests on the one hand and the indifference of the state on the other led to its demolition.
A jewel of Thessaloniki and a piece of its cultural and architectural heritage was lost.

The Mediterranean was loved by the people of Thessaloniki and although forty-two years have passed since it was demolished, it has not been forgotten.

Σχόλια