Τρίτη 12 Μαρτίου 2024

Όσιος Συμεών ο Ευλαβής, 12 Μαρτίου

Ο Όσιος Συμεών ο Ευλαβής   επίσης γνωστός ο Συμεών ο Στουδίτης,ή Συμεών ο Ευσεβής και μερικές φορές ως Συμεών ο Πρεσβύτερος, ήταν σημαντικός μοναχός της Μονής Στουδίου στην Κωνσταντινούπολη κατά τον 10ο αιώνα. Ήταν ο πνευματικός πατέρας ή δάσκαλος του Συμεών του Νέου Θεολόγου. 

Λίγα είναι γνωστά για τη ζωή του. Γεννήθηκε γύρω στο 918 μ.Χ. και έγινε μοναχός στη Μονή Στουδίου το 942, εξού και ονομάζεται «ο Στουδίτης». Πέθανε το 986 ή το 987. Σαράντα κεφάλαια στο βιβλίο Patmiacus 427, όλα σχετικά με την πνευματική ζωή, του αποδίδονται ως «Συμεών ο ευλαβής». Τα γραπτά του μαρτυρούν την πρακτική του προσέγγιση στην πνευματική ζωή, ενώ άλλα γραπτά από εκείνη την εποχή τον περιέγραφαν ως διά Χριστόν σαλό. Ο Συμεών ο Νέος Θεολόγος τον τιμούσε ως άγιο, γεγονός που προκάλεσε την επίπληξη ιεραρχών που ένιωσαν ότι ο νεότερος Συμεών τιμούσε κάποιον που αυτοί θεωρούσαν λιγότερο άγιο. 

Η μνήμη του αποσιωπάται από τους Συναξαριστές. Μνημονεύεται στο Βυζαντινό Εορτολόγιο του Γεδεών σελ. 220.