Τρίτη 30 Ιανουαρίου 2024

A pic infront of National Kapodistrian University of Athens, 2010 / Μια φωτό μπροστά απ' το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2010

A pic infront of National Kapodistrian University of Athens,2010 
Μια φωτό μπροστά απ' το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2010

Μr. Rosario Colosi  did it, Visited Athens back to 2010.  A picture of him infront of the National Kapodistrian University of Athens

Ο κ. Ο Rosario Colosi τα κατάφερε, Επισκέφτηκε την Αθήνα το 2010. Μια φωτογραφία του μπροστά από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Photo