Δευτέρα 18 Απριλίου 2022

Άραγε μπορεί να αιχμαλωτιστεί το ουράνιο τόξο;

 Imageable / Φωτογραφία της ημέρας  - Τελευταίες Αναρτήσεις

Το βισμούθιο είναι πολύ βαρύ και εύθραυστο μέταλλο. Είναι το πιο φυσικά διαμαγνητικό απ' όλα τα μέταλλα. Είναι γενικά το τελευταίο φυσικό στοιχείο που δεν είναι ραδιενεργό, όμως κανονικά είναι το στοιχείο που εκπέμπει τη λιγότερη ραδιενέργεια.