Translate

Quiz : Do you know what this tool used for? / Ξέρετε σε τι χρησιμεύει αυτό το εργαλείο;

Quiz : Do you know what this tool used for?
Ξέρετε σε τι χρησιμεύει αυτό το εργαλείο;


Με αυτό το εργαλείο οι αθλητές στην αρχαία Ελλάδα, αφαιρούσαν το λάδι από το σώμα τους μετά τους αγώνες, 

Εργαλείο σωματικής υγιεινής φτιαγμένο από ορείχαλκο ή κάποιο άλλο σκληρό μέταλλο, όπως ο σίδηρος, που συνήθως έφερε σκαλιστές διακοσμήσεις στη λαβή. Με τη στλεγγίδα απομάκρυναν τη σκόνη, τον ιδρώτα και το λάδι μετά τη μάλαξη.

Οι αρχαίοι Έλληνες δεν χρησιμοποιούσαν ίδιο ακριβώς σαπούνι με αυτό που χρησιμοποιούμε σήμερα. Καθάριζαν το σώμα τους με πλάκες από άργιλο, άμμο, ελαφρόπετρα και στάχτη. Στη συνέχεια αλείφονταν με ελαιόλαδο και αιθέρια έλαια, και έξυναν το έλαιο μαζί με τον ρύπο με τη στλεγγίδα. Για τον καθαρισμό του σώματος χρησιμοποιούσαν επίσης ελαιόλαδο με αλισίβα.
Σύμφωνα με έναν ελληνικό μύθο, η σαπωνοποίηση ανακαλύφθηκε στη Λέσβο. Όταν οι νοικοκυρές του νησιού πήγαν να καθαρίσουν τα ρούχα τους στο ποτάμι, παρατήρησαν πως το νερό είχε ένα κιτρινωπό χρώμα. Αυτό το χρώμα είχε δημιουργηθεί από τις νεροποντές του νησιού, που στο πέρασμά τους παρέσερναν τα υπολείμματα ζώων που είχαν γίνει θυσία προς τιμή της θεάς Άρτεμης, μαζί με τις στάχτες από την πυρά. Όταν το ποτάμι, λοιπόν, είχε αυτό το χρώμα, τα ρούχα τους καθάριζαν πιο εύκολα και πιο αποτελεσματικά. Το σαπούνι πήρε το όνομά του από το όνομα της ποιήτριας Σαπφούς, που ζούσε στη Λέσβο.

Στλεγγίδα και αρύβαλλος. Η στλεγγίδα ήταν ένα εργαλείο με το οποίο αφαιρούσαν το λάδι από το σώμα τους και το τοποθετούσαν στον αρύβαλλο, ένα μικρό δοχείο αποθήκευσης του λαδιού, με σκοπό να το ξαναχρησιμοποιήσουν. Η στλεγγίδα ήταν βασικό εργαλείο για τους αθλητές, γιατί ξύνοντας το σώμα τους με τη στλεγγίδα ενεργοποιούνταν και το λεμφικό τους σύστημα. Εξυπηρετούσε, δηλαδή, τους αθλητές στο να ασκούν ένα είδος αυτοθεραπείας. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες οι νικητές βραβεύονταν εκτός από το στεφάνι ελιάς και με μια επιχρυσωμένη στλεγγίδα.
Είχαν ιδιαίτερη σχέση με τη στλεγγίδα και αυτό αποδεικνύεται από το ότι στους τάφους των περισσοτέρων βρέθηκαν θαμμένες μαζί τους και στλεγγίδες, μαζί με τα προσωπικά τους αντικείμενα. Επίσης, οι πολεμιστές είχαν στην εξάρτυσή τους, εκτός από σπαθί, και στλεγγίδα με αρύβαλλο. Πριν από κάθε μάχη αλείφονταν με βαλσαμέλαιο ή αλλιώς σπαθόλαδο, διότι βοηθούσε στην επούλωση τραυμάτων και στην αποφυγή μολύνσεων. Επίσης, στις μάχες σώμα με σώμα μπορούσαν να ξεγλιστρήσουν από τυχόν λαβες του αντιπάλου. Μετά την επάλειψη αφαιρούσαν με την ξύστρα, δηλ. τη στλεγγίδα, το περίσσιο λάδι, ώστε να το ξαναβάλουν στον αρύβαλλο.
Σήμερα χρησιμοποιούνται και ξύλινες στλεγγίδες, που κοστίζουν λιγότερο, ενώ στον αρύβαλλο δεν συλλέγεται το χρησιμοποιημένο λάδι. Αντίθετα, τοποθετείται σε αυτόν το καθαρό, χλιαρό λάδι που χύνεται πάνω στο ανθρώπινο σώμα. 

Do you know what this tool used for? 

With this tool the athletes in ancient Greece removed the oil from their bodies after the games, An implement of bodily hygiene made of brass or some other hard metal, such as iron, usually bearing carved decorations on the handle. With the string they removed the dust, sweat and oil after the massage. The ancient Greeks did not use the exact same soap that we use today. They cleansed their bodies with slabs of clay, sand, pumice stone and ash. They were then anointed with olive oil and essential oils, and scraped off the oil and dirt with a cotton swab. They also used olive oil with lye to clean the body. According to a Greek legend, soap making was discovered on Lesvos. When the housewives of the island went to wash their clothes in the river, they noticed that the water had a yellowish color. This color was created by the island's torrential rains, which washed away the remains of animals that had been sacrificed in honor of the goddess Artemis, along with the ashes from the pyre. When the river, then, had this color, their clothes were cleaned more easily and more effectively. The soap was named after the poet Sappho, who lived in Lesbos. Stleggida and aryvallus. The strainer was a tool used to remove the oil from their body and place it in the aryvallus, a small container for storing the oil, with the intention of using it again. The tendon was an essential tool for athletes, because by scratching their body with the tendon, their lymphatic system was also activated. It served, that is, the athletes to practice a kind of self-healing. In the Olympic Games, the winners were awarded in addition to the olive wreath with a gilded string. They had a special relationship with the streggia and this is proven by the fact that in the graves of most of them streggias were found buried with them, along with their personal belongings. Also, the warriors had in their equipment, in addition to a sword, a scythe with a sickle. Before every battle, they were anointed with balsam oil or spath oil, because it helped to heal wounds and prevent infections. Also, in hand-to-hand combat they could slip out of any opponent's grips. After the application, they removed the excess oil with the scraper, i.e. the string, so that they could put it back on the aryvallo. Today, wooden strainers are also used, which cost less, while the used oil is not collected in the aryvallo. Instead, the pure, lukewarm oil that is poured over the human body is placed in it.