Πέμπτη 7 Μαρτίου 2024

Αμερικανοί πεζοναύτες σε δράση, κατά μήκος των εκβολών του ποταμού Στρούμα, Ελλάδα, 1962 / US Marines in action, along the mouth of the Struma River, Greece, 1962

Αμερικανοί πεζοναύτες σε δράση, κατά μήκος των εκβολών του ποταμού Στρούμα, Ελλάδα, 1962
US Marines in action, along the mouth of the Struma River, Greece, 1962

US Marines (commanded by Lieutenant Colonel R T Dwyer) in action, along the mouth of the Struma River, Greece. Sequences include helicopters landing and taking off, beach landing site being strafed by aircraft from USS Enterprise, and operations tent with officers. The landing itself involves landing craft, amphibious tanks, US Marines, bulldozers, 2 ½-ton trucks, jeeps and mobile cranes. Vehicles head inland; a truck becomes stuck in sand, and a group of black soldiers help to push it. Telecommunications equipment is unloaded. General Stockwell arrives and meets various officers, including Admiral David Macdonald and General Frederick Brown (AFCE, coordinator of Exercise Fall Trap); also arriving is Rear Admiral Phephas (Royal Hellenic Navy, Chief of Naval Training Command), who is seen with Admiral Russell (USN).

Αμερικανοί πεζοναύτες (διοικούμενοι από τον αντισυνταγματάρχη R T Dwyer) σε δράση, κατά μήκος των εκβολών του ποταμού Στρούμα, Ελλάδα. Οι ακολουθίες περιλαμβάνουν την προσγείωση και απογείωση ελικοπτέρων, τον κατακλυσμένο χώρο προσγείωσης στην παραλία από αεροσκάφη της USS Enterprise και τη σκηνή επιχειρήσεων με αξιωματικούς. Η ίδια η προσγείωση περιλαμβάνει αποβατικά σκάφη, αμφίβια άρματα μάχης, πεζοναύτες των ΗΠΑ, μπουλντόζες, φορτηγά 2 ½ τόνου, τζιπ και κινητούς γερανούς. Τα οχήματα κατευθύνονται προς την ενδοχώρα. ένα φορτηγό κολλάει στην άμμο και μια ομάδα μαύρων στρατιωτών βοηθάει να το σπρώξει. Ο τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός εκφορτώνεται. Ο στρατηγός Stockwell φτάνει και συναντά διάφορους αξιωματικούς, συμπεριλαμβανομένων του ναύαρχου David Macdonald και του στρατηγού Frederick Brown (AFCE, συντονιστής του Exercise Fall Trap). Φτάνει επίσης ο υποναύαρχος Phephas (Βασιλικό Ελληνικό Ναυτικό, Αρχηγός Διοίκησης Ναυτικής Εκπαίδευσης), ο οποίος εμφανίζεται με τον Ναύαρχο Russell (USN).