Δευτέρα 4 Μαρτίου 2024

O Μηχανισμός των Αντικυθήρων στην Πλατεία Αντικυθήρων στο Μεξικό / The Antikythera Mechanism in Antikythera Square in Mexico

 
Στις 8/2/24 έγιναν τα εγκαίνια του πρώτου λειτουργικού αστρονομικού ρολογιού του Μηχανισμού των Αντικυθήρων, στην Πανεπιστημιούπολη της Σονόρα στο Ερμοσίγιο του Μεξικού. Τοποθετήθηκε στην Πλατεία Αστρονομίας που πλέον μετονομάστηκε σε Πλατεία Αντικυθήρων.

The Antikythera Mechanism in Antikythera Square in Mexico 
On 8/2/24, the first operational astronomical clock of the Antikythera Mechanism was inaugurated at the Sonora Campus in Hermosillo, Mexico. It was placed in Astronomy Square which has now been renamed Antikythera Square.