Δευτέρα 25 Μαρτίου 2024

Η στρατιωτική παρέλαση στην Αθήνα, 25η Μαρτίου 2024

Η στρατιωτική παρέλαση στην Αθήνα, 25η Μαρτίου 2024: