Τετάρτη 13 Μαρτίου 2024

Μικρέμποροι και λούστροι, καρτ ποστάλ της Θεσσαλονίκης, 1918 / Small Traders Bootblacks Shoeshiners, poscard of Thessaloniki, 1918

Θεσσαλονίκη (Thessaloniki)
Μικρέμποροι και λούστροι, καρτ ποστάλ της Θεσσαλονίκης,  1918 / Small Traders Bootblacks Shoeshiners, poscard of Thessaloniki, 1918