Σάββατο 9 Μαρτίου 2024

Ενημέρωση των Ελλήνων που ζουν στο Εδιμβούργο, Σκωτία, 14 Μαρτίου 2024

Ενημέρωση των Ελλήνων που ζουν στο Εδιμβούργο, Σκωτία, 14 Μαρτίου 2024
Update of Greeks living in Edinburgh, Scotland, 14 March 2024

Ανοιχτή Πρόσκληση:
Η Hellenic Community of Edinburgh σε συνεργασία με το επίτιμο προξενείο του Εδιμβούργου, οργανώνει ενημέρωση των Ελλήνων που ζουν στο Εδιμβούργο.
Είστε όλες και όλοι προσκεκλημένοι στις 14 Μαρτίου, να παρευρεθείτε στη Στέγη μας,
14 Royal Terrace, EH7 5AB και ωρα 18:00 για να καταθέσετε τυχόν ερωτήσεις σας.

Update of Greeks living in Edinburgh, Scotland, 14 March 2024 Open invitation: The Hellenic Community of Edinburgh in collaboration with the honorary consulate of Edinburgh, organizes information for Greeks living in Edinburgh. You are all invited on March 14, to attend our Shelter, 14 Royal Terrace, EH7 5AB and 6pm to submit any questions you may have.