Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2024

Stag Hunt Mosaic, Pella, Macedonia, Greece, 4th century BC / Μωσαϊκό κυνηγιού ελαφιών, Πέλλα, Μακεδονία, Ελλάδα, 4ος αιώνας π.Χ

Ελληνική ιστορία / Αρχαία Ελλάδα - Τεχνουργήματα / Ψηφιδωτά / Mosaics - Τελευταίες Αναρτήσεις (Last posts)
Stag Hunt Mosaic, Pella, Macedonia, Greece, 4th century BC
Μωσαϊκό κυνηγιού ελαφιών, Πέλλα, Μακεδονία, Ελλάδα, 4ος αιώνας π.Χ

Κυνήγι ελαφιού, λεπτομέρεια από το ψηφιδωτό δάπεδο με την υπογραφή του Γνώση στον «Οίκο της Απαγωγής της Ελένης» στην Πέλλα, Μακεδονία, Ελλάδα, τέλη 4ου αιώνα π.Χ., Αρχαιολογικό Μουσείο Πέλλας. Το έργο υπογράφετε από τον Έλληνα Γνώση «ΓΝΩΣΙΣ ΕΠΟΗΣΕΝ». Η φιγούρα στα δεξιά είναι πιθανώς ο Μέγας Αλέξανδρος λόγω της ημερομηνίας του μωσαϊκού και το είδος της κόμης των μαλλιών του. Η φιγούρα στα αριστερά που κρατά ένα δίκοπο τσεκούρι (Πέλεκυς),  (που σχετίζεται με τον Ήφαιστο) είναι ίσως ο Ήφαιστος, ένας από τους πιστούς ακολούθους του Αλέξανδρου.

Πέλεκυςδίκοπο τσεκούρι, προσαρμοσμένο σε ξύλινη λαβή, με διάφορες χρήσεις, σαν όπλο ή εργαλείο
↪ Ο διπλός πέλεκυς είναι χαρακτηριστικό σύμβολο του μινωικού πολιτισμού. 

A deer hunt, detail from the mosaic floor signed Gnosis in the 'House of the Abduction of Helen' at Pella, Macedonia, Greece. late 4th century BC, Pella Archaeological Museum. Signed "Gnosis made it" («ΓΝΩΣΙΣ ΕΠΟΗΣΕΝ»). The figure on the right is possibly Alexander the Great due to the date of the mosaic along with the depicted upsweep of his centrally-parted hair (anastole); the figure on the left wielding a double-edged axe (associated with Hephaistos) is perhaps Hephaestion, one of Alexander's faithful followers.

Pelecys: a double-edged axe, fitted to a wooden handle, with various uses, as a weapon or tool
↪ The double pelecys is a characteristic symbol of the Minoan culture.