Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2024

Photoshoots of the Acropolis of Athens, before drones, 1907 / Φωτογραφήσεις της Ακρόπολης των Αθηνών, πριν από τα μη επανδρωμένα αεροσκάφοι, 1907

Ταξίδι στον Χρόνο / Φωτογραφικό αρχείο - Τελευταίες Αναρτήσεις
Photoshoots of the Acropolis of Athens, before drones, 1907
Φωτογραφήσεις της Ακρόπολης των Αθηνών, πριν από τα μη επανδρωμένα αεροσκάφοι, 1907

📷 Fred Boissonnas, the Swiss photographer, photographing the Parthenon in 1907
Fred Boissonnas, ο Ελβετός φωτογράφος, φωτογραφίζοντας τον Παρθενώνα το 1907