Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2024

Ημέρα Μνήμης στον Εθνικό και Μεγάλο ποιητή Διονύσιο Σολωμό, 9 Φεβρουαρίου / Day of Remembrance to the National and Great poet Dionysios Solomos, February 9

Ημέρα Μνήμης στον Εθνικό και Μεγάλο ποιητή Διονύσιο Σολωμό, 9 Φεβρουαρίου 
Η 9η Φεβρουαρίου, ημέρα θανάτου του Διονυσίου Σολωμού έχει ανακηρυχθεί Ημέρα Μνήμης στον Εθνικό και Μεγάλο ποιητή Διονύσιο Σολωμό και παράλληλα Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας. 
Ο Διονύσιος Σολωμός, τέκνο της Επτανήσου και του πολιτιστικού περιβάλλοντός της, γεννημένος στην Ζάκυνθο, τελείωσε το σχολείο και σπούδασε στην Ιταλία, επέστρεψε στην Ζάκυνθο, μετακόμισε μετά από κάποια χρόνια στην Κέρκυρα, όπου απεβίωσε την 9η Φεβρουαρίου 1857. 
Τα οστά του μεταφέρθηκαν στην γενέτειρά του το 1865, όπου και ανακηρύχθηκε Εθνικός Ποιητής. Ο “Ύμνος εις την Ελευθερία” είναι ένα από τα πατριωτικά ποιήματα που έγραψε το 1823 στην Ζάκυνθο, μεταφράστηκε και κυκλοφόρησε κατ΄ αρχάς στο Παρίσι και το Λονδίνο, έγινε γνωστό σε ολόκληρη την Ελλάδα, ενώ οι δυο πρώτες στροφές έγιναν ο Εθνικός Ύμνος για την Ελλάδα και την Κύπρο, μελοποιημένος από τον Νικόλαο Μάντζαρο. 

Ο Σολωμός με όχημα την δημοτική, “γλώσσα του λαού” την οποία διδάχθηκε και καλλιέργησε επιστρέφοντας από την Ιταλία, πρόβαλε με ενθουσιασμό αλλά και αναστοχασμό ιδέες εθνικές αλλά και οικουμενικές, ενθάρρυνε τους πολεμιστές, επεσήμανε γεγονότα και συμπεριφορές αρνητικές για τον αγώνα, έγραψε ποιήματα πολιτικής και λογοτεχνικής παρέμβασης, τεράστιας σημασίας. 

***Η προσωπογραφία του Δ. Σολωμού προέρχεται από την συλλογή του Μουσείου Σολωμού & Επιφανών Ζακυνθίων και παραχωρήθηκε ευγενικά προς χρήση από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Day of Remembrance to the National and Great poet Dionysios Solomos, February 9 
February 9th, the day of Dionysios Solomos' death, has been declared a Day of Remembrance to the National and Great poet Dionysios Solomos and at the same time World Day of the Greek Language.
Dionysios Solomos, child of Eptanis and its cultural environment, born in Zakynthos, finished school and studied in Italy, returned to Zakynthos, moved after some years to Corfu, where he died on February 9, 1857.
His bones were transferred to his birthplace in 1865, where he was declared National Poet. "Hymn to Freedom" is one of the patriotic poems he wrote in 1823 in Zakynthos, it was translated and circulated first in Paris and London, it became known throughout Greece, while the first two stanzas became the National Anthem for Greece and Cyprus, set to music by Nikolaos Mantzaros.

Solomos, using the vernacular, "language of the people" which he was taught and cultivated on his return from Italy, enthusiastically and thoughtfully presented national and universal ideas, encouraged the warriors, pointed out events and behaviors negative for the struggle, wrote political poems and literary intervention, of enormous importance.

***The portrait of D. Solomos comes from the collection of the Museum of Solomos & Epiphanes of Zakynthos and was kindly provided for use by the Region of the Ionian Islands