Σάββατο 3 Φεβρουαρίου 2024

5η θέση διεθνώς για τα ελληνικά διαβατήρια το 2024 / 5th place internationally for Greek passports in 2024

5η θέση διεθνώς για τα ελληνικά διαβατήρια το 2024 
Στην κατάταξη των ισχυρότερων διαβατηρίων διεθνώς 🌏 για το 2024, τα ελληνικά διαβατήρια ανέβηκαν στην 5️⃣η θέση.
Η Ελλάδα 🇬🇷 ενίσχυσε τη θέση της παγκοσμίως κι αυτό αποτυπώνεται και στον δείκτη Henley & Partners Index.

5th place internationally for Greek passports in 2024
In the ranking of the strongest international passports 🌏 for 2024, Greek passports rose to the 5th place.
Greece 🇬🇷 strengthened its position worldwide and this is also reflected in the Henley & Partners Index