Κυριακή 14 Ιανουαρίου 2024

The Lady of Archontiko, funereal jewelry / Νεκρικά κοσμήματα της Πριγκίπισσας του Αρχοντικού

The Lady of Archontiko, funereal jewelry / Νεκρικά κοσμήματα της Πριγκίπισσας του Αρχοντικού

Ο οικισμός του Αρχοντικού βρίσκεται σε απόσταση πέντε χιλιομέτρων από την Πέλλα και δέκα χιλιομέτρων από τον Αξιό. Η γυναικεία φορεσιά της θανής ήταν πιθανότατα αντίστοιχη με αυτήν του γάμου. Την κεφαλή των γυναικών στολίζουν διαδήματα ή διαδηματικές ταινίες με ρόδακες. Επίσης έχουν ανευρεθεί χρυσές σύριγγες γύρω από το πρόσωπο. Σε δύο περιπτώσεις το πρόσωπο της νεκρής καλυπτόταν από χρυσή μάσκα. Σε άλλους γυναικείους τάφους η παρουσία ομοιώματος οφθαλμών ή οφθαλμών σε ελάσματα, εκτός από το χρυσό επιστόμιο, επιβεβαιώνει ότι αυτά υποκαθιστούσαν τις μάσκες.

The Lady of Archontiko, a high priestess’s, funereal jewelry - Archontiko, Grave 458, around 540-530 BCE
The settlement of Archontikos is located at a distance of five kilometers from Pella and ten kilometers from Axios. The female death costume was probably similar to that of the wedding. Women's heads are decorated with diadems or fashionable ribbons with rosettes. Golden syringes have also been found around the face. In two cases the face of the deceased was covered by a golden mask. In other female tombs the presence of an eye effigy or eyes on plates, in addition to the gold mouthpiece, confirms that these replaced masks.