Τρίτη 30 Ιανουαρίου 2024

Kοπή βασιλόπιτας από την Παλλακωνική Αδελφότητα, Αυστραλία / Pallaconian Brotherhood’s Cutting of the Vasilopita, Australia

This morning on Tuesday the 30th of January, members of the Pallaconian Brotherhood’s Main Committee and Senior Citizen’s Group gathered for the first meeting of the year and the Pallaconian Brotherhood’s Annual Cutting of the Vasilopita 2024.
It was great to see everyone once again and we thank everyone who was involved today. We would especially like to thank Father Ephraim for conducting the blessing today and Dina Mastrogiannakos for making the Vasilopita.
Congratulations to the two lucky recipients of the coins Dimitra Mihelakos and Ermioni Fragoulis! 

Σήμερα το πρωί της Τρίτης 30 Ιανουαρίου, μέλη της Κεντρικής Επιτροπής της Παλλακωνικής Αδελφότητας και της Ομάδας Ηλικιωμένων Πολιτών συγκεντρώθηκαν για την πρώτη συνάντηση της χρονιάς και την ετήσια κοπή της Βασιλόπιτας 2024 από την Παλλακωνική Αδελφότητα.
Ήταν υπέροχο που είδαμε όλους για άλλη μια φορά και ευχαριστούμε όλους όσους συμμετείχαν σήμερα. Ιδιαίτερα θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον πατέρα Εφραίμ για την ευλογία σήμερα και την Ντίνα Μαστρογιαννάκο που έφτιαξε τη Βασιλόπιτα.
Συγχαρητήρια στις δύο τυχερές παραλήπτες των νομισμάτων Δήμητρα Μιχελάκο και Ερμιόνη Φραγκούλη!

Πηγή/ Source