Translate

Άποψη απο το Τσεπέλοβο, (Ζαγόρι, Ιωάννινα) Ελλάδα, 2022

Τσεπέλοβο (Tsepelovo) / Ζαγόρι (Zagori) / Ιωάννινα )Ioannina)
Άποψη απο το Τσεπέλοβο, (Ζαγόρι, Ιωάννινα) Ελλάδα, 2022
View from Tsepelovo, (Zagori, Ioannina) Greece, 2022
Vue depuis Tsepelovo, (Zagori, Ioannina) Grèce, 2022

📷@vasso_tsoulou

Σχόλια