Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2022

Στρατιώτες στο Σιδηρόκαστρο, 1948

Στρατιώτες στο Σιδηρόκαστρο το 1948.
Κάτω αριστερά ο Μιχαήλ Χανος