Translate

Εργασία στην Ελλάδα παράλληλα με τις σπουδές στο εξωτερικό “WORK&STUDY”

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των πανελλαδικών εξετάσεων και τη συμπλήρωση των μηχανογραφικών, χιλιάδες νέοι και οι οικογένειές τους, καλούνται να αποφασίσουν για το μέλλον τους και να επιλέξουν πεδίο σπουδών, σε μια προσπάθεια να πετύχουν επαγγελματική αποκατάσταση μέσω της εξειδικευμένης εκπαίδευσης. Με την οικονομική κρίση και την ανεργία που πλήττει τη χώρα, πολλοί είναι εκείνοι που θα ακολουθήσουν ένα διαφορετικό μονοπάτι σπουδών. Οι ελληνικές οικογένειες, με το διαθέσιμο κεφάλαιό τους διαρκώς να συρρικνώνεται, συνεχίζουν να επενδύουν στην εκπαίδευση, παρά το γεγονός ότι η επαγγελματική αποκατάσταση δεν είναι πλέον και τόσο σίγουρη. Περισσότεροι από 10.000 νέοι, από τους 83.374 που συμμετείχαν στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις, θα αναζητήσουν τους επόμενους μήνες άλλες διεξόδους, σε ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Μια πολύ ΣΟΒΑΡΗ και ΚΑΛΗ λύση είναι η WORK&STUDY” η οποία λύνει τα χερια του κάθε σπουδαστή και του παρέχει παράλληλα την δυνατότητα να συνεχίσει να εργάζεται.

"Εμπιστοσύνη και ποιότητα στις υπηρεσίες!


Ίδρυση εταιρείας
Σφραγίδα Χάγης
Εγγραφές φοιτητών
Μαθήματα βουλγάρικης γλώσσας
Ίδρυση επιχείρησης
Διαμεσολάβηση για εμπορικές υπηρεσίες

Ασφάλειες αυτοκινήτων
Ταξινόμηση αυτοκινήτου.
Διαμεσολάβηση για ελληνοβουλγαρικές υποθέσεις
ΚΤΕΟ αυτοκινήτων
Μεταφράσεις
Έκδοση βουλγάρικης ταυτότητας
Έρευνα αγοράς για νέα ή υφιστάμενη επιχειρηματική δράση ή επένδυση
Αγορές και πωλήσεις

Κτηματομεσιτικές υπηρεσίες
Συμβολαιογραφικές υπηρεσίες με εξωτερικούς συνεργάτες
Λογιστική υποστήριξη με εξωτερικούς συνεργάτες
Υπηρεσία δικηγόρου με εξωτερικούς συνεργάτες

Οι υπηρεσίες της “WORK&STUDY” είναι:


Διαμεσολάβηση

Προετοιμασία και μετάφραση των απαραίτητων δικαιολογητικών του αιτούντος

Προσωπική επαφή

Κάνε τώρα την εγγραφή σου στα προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράματα σπουδών στο South-west University “Neofit Rilski”!

Επικοινωνία

Διαρκής επικοινωνία με τον υποψήφιο και ενημέρωσή του για τα τρέχοντα ζητήματα που αφορούν τις σπουδές του

  1. Συνέντευξη με τον υποψήφιο φοιτητή ή υποψήφιο διδάκτορα με στόχο την κατάστρωση σχεδίου δράσης (ερωτήματα που τίθεται συνήθως – σε ποιο πεδίο θέλετε να είναι οι σπουδές σας, τι περιλαμβάνουν οι σπουδές σας μέχρι τώρα, έχετε δημοσιεύσεις, έχετε παρακολουθήσει σεμινάρια, θα προτιμούσατε τις σπουδές εξ αποστάσεως).
  2. Προετοιμασία των απαραίτητων δικαιολογητικών του υποψηφίου (συμπλήρωση αιτήσεων, έλεγχος συνέπειας διακιολογητικών).
  3. Μετάφραση των δικαιολογητικών για την εγγραφή (απλή μετάφραση ή μετάφραση στο Υπουργείο Εξωτερικών της Βουλγαρίας, για τα δικαιολογητικά που το απαιτούν).
  4. Διαμεσολάβηση και οργάνωση των σπουδών του υποψηφίου (αποστολή και παραλαβή των μεταφρασμένων δικαιολογητικών στο Υπουργείο Εξωτερικών της Βουλγαρίας, για λήψη σφραγίδας Χάγης/όπου είναι απαραίτητο/, υποβολή και παραλαβή των δικαιολογητικών στην επιτροπή ακαδημαικών υποθέσεων του Πανεπιστημίου για την αναγνώριση των προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών σας μέχρι τώρα στην επικράτεια της χώρας, υποβολή και παραλαβή των δικαιολογητικών στην Περιφερειακή Επιθεώρηση Παιδείας για την αναγνώριση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σας στην επικράτεια της χώρας, υποβολή και παραλαβή των δικαιολογητικών στην επιτροπή ακαδημαικών υποθέσεων του Πανεπιστημίου για την εγγραφή στο Πανεπιστήμιο,  παραλαβή της διαταγής του Πρύτανη για την ολοκληρωμένη εγγραφή του φοιτητή, συμπλήρωση βιβλιαρίου σπουδών και άλλων σχετικών με τις σπουδές δικαιολογητικών, παραλαβή από το λογιστήριο των σφραγισμένων αποδείξεων πληρωμής του εξαμήνου και παράδοσή τους στην αρμόδια γραμματεία/σε περίπτωση που η πληρωμή γίνει με έμβασμα από τράπεζα της Ελλάδας/)
  5. Διαρκής επικοινωνία με τον υποψήφιο και ενημέρωσή του για τα τρέχοντα ζητήματα που αφορούν τις σπουδές του (ενημέρωσή του φοιτητή για το πρόγραμμα σπουδών, τα στοιχεία των καθηγητών, οργάνωση συναντήσεων, βοήθεια με προφορική μετάφραση από τα ελληνικά στα βουλγάρικα και το αντίστροφο)
  6. Κρατήσεις ξενοδοχείων.

Σχόλια