Τρίτη 5 Απριλίου 2022

Craton (Kράτωνας) ο σταθερός ανενεργός πυρήνας μιας αρχαίας ηπείρου

Η εικόνα δείχνει μέρος της λεκάνης Hamersley στη Δυτική Αυστραλία, η οποία βρίσκεται στο νότιο Pilbara Craton. Ο Craton (Kράτωνας) είναι ο σταθερός, γεωλογικά ανενεργός πυρήνας μιας αρχαίας ηπείρου. Έχει παραμείνει άθικτο, επιζώντας από τις μετακινήσεις των τεκτονικών πλακών και της διάβρωσης από τον Αρχαίο Αιώνα (4 δισεκατομμύρια έως 2,5 δισεκατομμύρια χρόνια πριν).