Τρίτη 19 Απριλίου 2022

Ενετοκρητικά ασημένια νομίσματα (τορνέσια) με επιγραφές στα ελληνικά, περ. 1620

 Ταξίδι στον Χρόνο / Φωτογραφικό αρχείο - Τελευταίες Αναρτήσεις 

Ενετοκρητικά ασημένια νομίσματα (τορνέσια) με επιγραφές στα ελληνικά, περ. 1620