Παρασκευή 8 Μαρτίου 2024

Waterfalls of Edessa, Macedonia, Greece / Καταρράκτες της Έδεσσας, Μακεδονία, Ελλάδα

Καταρράκτες της Έδεσσας, Μακεδονία, Ελλάδα

Mrs Efi Giourouki did it. She visited Waterfalls of Edessa and showed to us thιs amazing photograph.
H κ. Efi Giourouki τα "κατάφερε",. Επισκέφτηκε τους Καταρράκτες της Έδεσσας και μας έδειξε αυτή τη καταπληκτική φωτογραφία.

Photo