Translate

Οι Έλληνες στην Τσεχική Δημοκρατία / Greeks in the Czech Republic

Οι Έλληνες στην Τσεχική Δημοκρατία είναι μικρή κοινότητα Ελλήνων, η οποία αριθμεί λίγες χιλιάδες άτομα. Σύμφωνα με στοιχεία του 2008, στην Τσεχία ζούσαν 3.500 Έλληνες. Το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής παροικίας στην Τσεχία κατοικεί στην Πράγα, την Τσεχική Σιλεσία και τη Βόρεια Μοραβία. Η ελληνική κοινότητα της Τσεχίας άρχισε να αναπτύσσεται από την δεκαετία του 1940, όταν πολλοί Έλληνες πολίτες (κυρίως κάτοικοι της Μακεδονίας) έφυγαν από την Ελλάδα λόγω του εμφυλίου πολέμου και μετοίκησαν σε χώρες του Ανατολικού Μπλοκ. Περίπου 12 χιλιάδες εγκαταστάθηκαν σε περιοχές όπου ζούσαν Γερμανοί.
Ιστορικό μετανάστευσης
Η εισαγωγή Ελλήνων κομμουνιστών προσφύγων στην Τσεχοσλοβακία στα τέλη του ελληνικού εμφυλίου πολέμου 1946-49 διευκολύνθηκε από μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας (ΚΚΕ) που ζούσαν εξόριστοι στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας. Αν και αρχικά περίμεναν ότι οι πρόσφυγες θα επέστρεφαν σύντομα στην Ελλάδα, λόγω της εξέλιξης της πολιτικής κατάστασης δεν μπορούσαν να προβλέψουν οριστικό τέλος της παραμονής τους στην Τσεχοσλοβακία. Ως αποτέλεσμα, πολλοί τελικά πολιτογραφήθηκαν ως πολίτες της Τσεχοσλοβακίας και γενικά αφομοιώθηκαν, συχνά παντρεύοντας τους ντόπιους Τσέχους ή τη μικρή αλλά σημαντική μειονότητα των Σουδετών Γερμανών επέτρεψαν να παραμείνουν στην Τσεχοσλοβακία μετά την απελευθέρωσή της από τη ναζιστική γερμανική κατοχή. Σε πολλές περιπτώσεις, αυτοί οι Έλληνες πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν σε σπίτια που προηγουμένως ανήκαν σε Σουδητούς Γερμανούς και έμειναν ακατοίκητα μετά την απέλαση των Γερμανών από την Τσεχοσλοβακία. Τα περισσότερα ήταν συγκεντρωμένα μέσα ή γύρω από τις πόλεις Brno (Brünn στα γερμανικά), Ostrava, Opava και Krnov (Jägendorf στα γερμανικά) στη νότια Σιλεσία, όπου η ελληνική αγροτική τεχνογνωσία βοήθησε στην αναζωογόνηση της γεωργικής παραγωγής σε εδάφη που παλαιότερα εργάζονταν Γερμανοί εθνότητες. Περίπου 5.200 από τους μετανάστες αποτελούνταν από ασυνόδευτα παιδιά. Οι μετανάστες ήταν εθνοτικά ετερογενείς, αποτελούμενοι όχι μόνο από Έλληνες Μακεδόνες, Έλληνες του Πόντου και Έλληνες του Καυκάσου, αλλά και Σλαβομακεδόνες, Αρμάνους, Σεφαραδίτους Εβραίους και ακόμη και μικρό αριθμό Τουρκόφωνων Ελλήνων ή Ουρούμ με καταγωγή από τη Γεωργία και την Ανατολική Ανατολία.

Ξεκινώντας το 1975, λίγο μετά την ανατροπή της δικτατορίας των Συνταγματαρχών και ένα πρόγραμμα πολιτικής απελευθέρωσης στην Ελλάδα που οδήγησε στη νομιμοποίηση του ΚΚΕ, αρκετές χιλιάδες νέοι Έλληνες, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που γεννήθηκαν στην Τσεχοσλοβακία, μετανάστευσαν στην Ελλάδα. Οι παλαιότεροι Έλληνες τους ακολούθησαν μερικά χρόνια αργότερα, αφού έγινε συμφωνία μεταξύ της ελληνικής και της τσεχοσλοβακικής κυβέρνησης να λαμβάνουν τις συντάξεις τους στην Ελλάδα. Μέχρι το 1991, υπήρχαν μόλις 3.443 άτομα στην Τσεχοσλοβακία που δήλωσαν ελληνική εθνότητα. σχεδόν όλα αυτά βρίσκονταν στο τμήμα της Τσεχίας της χώρας, με μόλις 65 στη Σλοβακική μερίδα. Ωστόσο, πολλοί από αυτούς που μετανάστευσαν στη (κυρίως βόρεια) Ελλάδα συνέχισαν να διατηρούν ισχυρούς δεσμούς με την Τσεχική Δημοκρατία, με μερικούς μάλιστα να χρησιμοποιούν τη διπλή ελληνο-τσεχική εθνικότητα και τις επαφές τους για να βοηθήσουν στη δημιουργία εμπορικών δεσμών μεταξύ των δύο χωρών.

Γλώσσα
Στις πρώτες μέρες τους στη Σοσιαλιστική Δημοκρατία της Τσεχοσλοβακίας, οι Έλληνες Μακεδόνες και Σλάβοι Μακεδόνες μετανάστες χρησιμοποιούσαν τα ελληνικά ως τη φυσική τους γλώσσα. Ωστόσο, στα ορφανοτροφεία που φιλοξενούσαν ασυνόδευτα παιδιά μετανάστες, δεν ήταν ασυνήθιστο τα παιδιά της εθνικής Ελλάδας να γίνονται δεκτικά δίγλωσσα στη σλαβομακεδονική γλώσσα που μιλούσαν οι συμπαίκτες τους.[9] Στα μεταγενέστερα χρόνια, τα μέλη της κοινότητας που γεννήθηκαν σε τοπικό επίπεδο παρουσίασαν αυξανόμενη γλωσσική μετατόπιση προς τα Τσεχικά και έτειναν να έχουν κάπως ασθενέστερη γνώση της ελληνικής. Ωστόσο, αυτό μπορεί επίσης να ήταν μια φυσική συνέπεια αρκετών παραγόντων, όπως: οι επιγαμίες με Τσέχους και Σουδητούς Γερμανούς, η έμφαση του κομμουνιστικού εκπαιδευτικού συστήματος της Τσεχοσλοβακίας στα ρωσικά ως δεύτερη γλώσσα σε βάρος της παροχής εκπαίδευσης στη μειονοτική γλώσσα, ακόμη και το γεγονός Πολλοί Έλληνες Μακεδόνες που κατοικούσαν στην Τσεχοσλοβακία ήταν στην πραγματικότητα Έλληνες του Πόντου και Έλληνες του Καυκάσου και έτσι κάπως πιο άνετα με την ποντιακή ελληνική διάλεκτο και/ή την διάλεκτο της Ανατολικής Ανατολίας της Τουρκικής παρά την τυπική (δημοτική) ελληνική που χρησιμοποιείται από την πλειοψηφία των ελληνόφωνων.

Σε περιπτώσεις όπου οικογένειες από αυτές τις κοινότητες είχαν προγόνους με καταγωγή από τη Νότια Ρωσία, όπως συνέβαινε με εκείνους που ορίστηκαν ως Έλληνες του Καυκάσου ή Urum, υπήρχε μια μακρά παράδοση στη χρήση των ρωσικών ως δεύτερης γλώσσας μετά τα ποντιακά και τα τουρκικά ούτως ή άλλως. Αλλά η χρήση της Ρωσικής ενισχύθηκε περαιτέρω στη σοβιετική Τσεχοσλοβακία με την υποχρεωτική διδασκαλία της γλώσσας στα σχολεία.

Αν και προηγουμένως ήταν εμφανής η κακή γνώση της Νέας Ελληνικής στα εγγόνια των Ελλήνων προσφύγων που γεννήθηκαν τη δεκαετία του 1980 και αργότερα,[10] εκείνοι από οικογένειες που επέστρεψαν στην Ελλάδα από τα μέσα της δεκαετίας του '70 έχουν πλέον αφομοιωθεί πλήρως στην ελληνική κοινωνία και το νεοελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Στην πραγματικότητα, το πολύγλωσσο υπόβαθρό τους έδωσε τη δυνατότητα στους εθνικούς Έλληνες από την Τσεχοσλοβακία (και αλλού στο πρώην Σοβιετικό Μπλοκ) να αναπτύξουν και να εκμεταλλευτούν μια αξιοσημείωτη δυνατότητα εκμάθησης και επικοινωνίας ξένων γλωσσών.

Επόμενη Γενιά Μετανάστευση - Ελληνική οικονομική κρίση 2008
Η επόμενη μετανάστευση προκλήθηκε από την ελληνική κρατική κρίση χρέους το 2008. Από το 2008 τουλάχιστον 200.000 Έλληνες μετανάστευσαν στο εξωτερικό. Ο κύριος λόγος για τους Έλληνες που επέλεξαν να μετακομίσουν στην Τσεχία ήταν οι κενές θέσεις εργασίας σε ξένες εταιρείες -κυρίως εταιρείες πληροφορικής.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΑΓΑΣ
Μέλη συνδρομητές: 180 (Έλληνες στην Πράγα - περίπου 800)
Διοικητικό Συμβούλιο:
Πρόεδρος: Τασούλα Ζησάκη - Healey
Αντιπρόεδρος & Ταμίας - Ανδρονίκη Σπάλα-Podlahova
Εκμάθηση Ελληνικής γλώσσας - Κατερίνα Σπάλα
Χορευτικά - Μιχάλης Σπάλας-Laso
Δημόσιες Σχέσεις - Κική Κυρέζη
Υπεύθυνη για τα παιδιά - Ελεάνα Τερζάκη
Σύνταξη ΚΑΛΗΜΕΡΑ: Συντάκτης - Τασούλα Ζησάκη-Healey
Σύνταξη ΚΑΛΗΜΕΡΑ: Γραφίστας - Κατερίνα Μπόσκοβα
Σύνταξη ΚΑΛΗΜΕΡΑ: Μέλος - Κικι Κυρεζι, Ελεάνα Τερζάκη
Μελος ΔΣ: Κυριακή Σαΐτη, Κωσταντίνος Τσιρτσίκος
Η Ελληνική Κοινότητα της Πράγας ιδρύθηκε το 1990 και είναι μία από τις μεγαλύτερες Κοινότητες της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων της Τσεχίας, με δικό της ανεξάρτητο Καταστατικό, το οποίο καταχωρήθηκε στις 9/8/2001 υπ’ αριθ. πρωτ.: VS/1-1/47718/01-R IČO (Αριθ.εμπ.μητρ.) 26538458 στο Υπουργείο Εσωτερικών της Τσεχίας.
Στην Τσεχία διαμένουν περίπου 3 500 Έλληνες, από τους οποίους 800 μένουν στην Πράγα. Η Ελληνική Κοινότητα της Πράγας δραστηριοποιείται με ποικίλες εκδηλώσεις οι οποίες αφορούν στη σωστή προβολή του ελληνικού πολιτισμού, γλώσσας και ιστορίας. Οι στόχοι της ΕΚ της Πράγας δεν είναι όμως, μόνο η προβολή του Ελληνισμού αλλά και οι καλές σχέσεις με τους Τσέχους φίλους μας και γενικά με τον τσέχικο λαό. Ο πυρήνας της Κοινότητας αποτελείται από μέλη τα οποία ήρθαν στην φιλόξενη αυτή χώρα ως πολιτικοί πρόσφυγες μετά τον εμφύλιο πόλεμο, (1946-1949) στην Ελλάδα. Τα παιδιά τους και αυτοί που δεν επαναπατρισθήκανε συνεχίζουν να ζουν και δημιουργούν στη δεύτερη πατρίδα τους, την Τσεχία. Η ΕΚ της Πράγας, όπως και γενικά η ελληνική μειονότητα στην Τσεχία, πάντα είχε και έχει αρμονικές σχέσεις με το λαό της Τσεχίας. Τα μέλη της μιλούν άπταιστα τσεχικά και ελληνικά. Αισθάνονται και στους δύο πολιτισμούς άνετα και ζουν με τις παραδόσεις, τα ήθη και έθιμα και των δύο λαών.
Οι κυριότερες δραστηριότητες της Ελληνικής Κοινότητας της Πράγας:
Εκμάθηση της Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού από Έλληνες και Τσέχους
Προβολή του ελληνικού πολιτισμού μέσω «Ελληνικών Ημερών» της Πράγας, εκθέσεων φωτογραφίας, ελληνικών προϊόντων, κ.α. όπως και καλλιτεχνικών προγραμμάτων μουσικής και παραδοσιακών χορών
Έκδοση περιοδικού «Καλημέρα», το οποίο είναι και το μόνο περιοδικό στην ελληνική γλώσσα στην Τσεχία και το οποίο αντικατοπτρίζει τη ζωή των Ελλήνων στην Τσεχία, και καταγράφει την ιστορία του Ελληνισμού της Τσεχίας βασισμένη σε αρχειακό υλικό και φωτογραφίες
Έκδοση βιβλίων για την ιστορία και ζωή του Ελληνισμού της Τσεχίας
Διαλέξεις ελληνικής λογοτεχνίας, ιστορίας, πολιτισμού, μαγειρικής, κ.α.
Εορτασμός των εθνικών επετείων και παραδοσιακών γιορτών
Εκδρομές στα ίχνη του Ελληνισμού της Τσεχίας
Η διοργάνωση «Ελληνικών Ημερών», όπως και η συμμετοχή της Κοινότητας μας στην πολιτιστική ζωή της Πράγας, και σε συνεργασία με διάφορους πολιτιστικούς οργανισμούς της Τσεχίας, με το Δημαρχείο της Πράγας και υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Ελλάδας, μας χαροποιεί διότι μας δίνει την ευκαιρία να δείξουμε σε περισσότερους Τσέχους πολίτες τον πολιτισμό μας, τους παραδοσιακούς χορούς μας, την ελληνική κουζίνα και ελληνικά κρασιά και τη μουσική μας. Η Κοινότητα μας έχει πολλά ταλέντα σε όλους τους χώρους της πολιτιστικής δημιουργίας, τραγουδιστές και ερμηνευτές του ελληνικού τραγουδιού, και την ορχήστρα «Ακρόπολις» με το ελληνικότατο τους πλούσιο μουσικό πρόγραμμα και καλούς ερμηνευτές του ελληνικού τραγουδιού. Λίγοι είναι αυτοί που δεν έχουν δει στην Πράγα το χορευτικό συγκρότημα της ΕΚ Πράγας να χορεύει παραδοσιακούς χορούς από όλη την Ελλάδα σε διάφορες εκδηλώσεις της Κοινότητας και της Πράγας γενικά και στους χώρους του Προεδρικού Κάστρου σε εκδηλώσεις του Προέδρου της Τσεχίας. Η Ελληνική Κοινότητα της Πράγας είναι από τις μικρότερες κοινότητες των μειονοτήτων, αλλά αξιολογείται από το Υπουργείο Πολιτισμού της Τσεχίας και το Δημαρχείο της Πράγας ως «μικρή αλλά δυναμική και η παρουσία της πολύ αισθητή!».
Η πόροι της οικονομικής υποστήριξης της Ελληνικής Κοινότητας Πράγας προέρχονται από το Δημαρχείο της Πράγας υπό το Πρόγραμμα του Δημαρχείου για τις μειονότητες, από το Υπουργείο Πολιτισμού και από έλληνες χορηγούς, μέλη της Κοινότητας. Μέχρι σήμερα, ελάχιστη είναι η οικονομική βοήθεια από φορείς του Ελληνικού Κράτους και όπως είναι λογικό με τόσες δραστηριότητες, δύσκολα θα επιβιώσει η Ελληνική Κοινότητα της Πράγας μόνο με την υπέροχη ηθική βοήθεια και κουράγιο της Πρεσβείας της Ελλάδος.
Αναπτυξιακό Πρόγραμμα του Ελληνισμού της Τσεχίας
Οι διάφορες και ποικίλες δραστηριότητες της Ελληνικής Κοινότητας Πράγας για την προώθηση και προβολή του ελληνικού πολιτισμού, και γενικά της Ελλάδας, όπως και για τη διαμόρφωση της ελληνικής ταυτότητας της τρίτης και τέταρτης γενιάς Ελλήνων της Τσεχίας μέσα στα πλαίσια της πολιτικής του τσεχικού κράτους για τις μειονότητες της Τσεχίας, απαιτούν όχι μόνο την αφιλόκερδη δουλειά και τον ενθουσιασμό των μελών της Κοινότητας, αλλά και τη βοήθεια της Ελληνικής Πολιτείας και του Ελληνικού Κράτους, βοήθεια, την οποία έχουν όλες οι άλλες μειονότητες από τις κυβερνήσεις των αντίστοιχων κρατών. Μία τέτοια οικονομική υποστήριξη θα μπορούσε να αναπτύξει και βελτιώσει τις διάφορες δραστηριότητες και προπαντός αυτές που αφορούν την καταγραφεί της ιστορίας του Ελληνισμού της Τσεχίας, όπως και τη σημερινή ζωή των Ελλήνων στην Τσεχία. Έχουνε γίνει μεγάλες προσπάθειες εκ μέρους της Κοινότητας αλλά αυτό που υστερεί η Ελληνική Κοινότητα της Πράγας είναι ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα, το οποίο να βελτιώσει την καταγραφεί της ιστορίας και σημερινή ζωή των Ελλήνων της Τσεχίας.
Η ΕΚ της Πράγας φιλοδοξεί:
να οργανώσει Αρχείο του Ελληνισμού στην Τσεχοσλοβακία/Τσεχία
να βελτιώσει το περιεχόμενο και την ποιότητα του περιοδικού «Καλημέρα»
να βελτιώσει ποιοτικά το χορευτικό και μουσικό συγκρότημα «Ακρόπολις»

Ορθόδοξη Εκκλησία στην Πράγα
Στην Πράγα λειτουργεί η ορθόδοξη εκκλησιά του Κυρίλλου και Μεθοδίου (Cyrila a Metoděje), Χτισμένη το 1736, διεύθυνση Resslova 9a, 120 00 Nové Město

Η Ελληνορθόδοξη εκκλησία έχει αλλάξει πλέον. Ελληνική Θ. Λειτουργία τελείται κάθε Κυριακή στον ναό Γέννησης της Υπεραγίας Θεοτόκου, οδός V Lázních, Malá Chuchle, 159 00 Praha – Velká Chuchle.

Greeks in the Czech Republic
The Greeks in the Czech Republic have a presence dating back to the 20th century. Roughly 12,000 Greek citizens, mainly from Greek Macedonia in Northern Greece, who fled from the 1946–1949 Greek Civil War were settled in several formerly German inhabited areas in Czechoslovakia.

Migration history
The admission of Greek Communist refugees to Czechoslovakia at the end of the 1946-49 Greek Civil War was facilitated by members of the Communist Party of Greece (KKE) living in exile in Bucharest, Romania. Though they initially expected that the refugees they would soon return to Greece, due to the development of the political situation they could predict no definite end to their stay in Czechoslovakia. As a result, many eventually naturalised as Czechoslovak citizens and generally assimilated, often intermarrying with local Czechs or the small but significant minority of Sudeten Germans allowed to remain in Czechoslovakia following its liberation from Nazi German occupation. In many cases, these Greek refugees were resettled in houses which had formerly been owned by Sudeten Germans and were left unoccupied following the expulsion of Germans from Czechoslovakia. Most were concentrated in or around the towns of Brno (Brünn in German), Ostrava, Opava, and Krnov (Jägendorf in German) in southern Silesia, where Greek farming expertise helped revive agricultural production on lands formerly worked by ethnic Germans. About 5,200 of the migrants consisted of unaccompanied children. The migrants were ethnically heterogeneous, consisting not just of Greek Macedonians, Pontic Greeks and Caucasus Greeks but also Slavo-Macedonians, Aromanians, Sephardi Jews, and even small numbers of Turkish-speaking Greeks or Urums originating in Georgia and Eastern Anatolia.

Beginning in 1975, shortly after the overthrow of the Colonels' dictatorship and a programme of political liberalisation in Greece which led to the legalisation of the KKE, several thousand young Greeks, including those born in Czechoslovakia, emigrated to Greece. Older Greeks followed them some years later, after an arrangement was made between the Greek and Czechoslovak governments for them to receive their pensions in Greece. By 1991, there were just 3,443 people in Czechoslovakia who declared Greek ethnicity; almost all of those were in the Czech portion of the country, with just 65 in the Slovak portion. However, many of those who did emigrate to (mainly northern) Greece continued to retain strong links with the Czech Republic, with a few even using their dual Greek-Czech national identities and contacts to help establish trade links between the two countries.

Language
In their early days in the Czechoslovak Socialist Republic, ethnic Greek Macedonian and Slav Macedonian migrants used Greek as their natural lingua franca; however in orphanages which housed unaccompanied child migrants, it was not uncommon for ethnic Greek children to become receptively bilingual in the Slav-Macedonian language spoken by their playmates. In later years, locally born members of the community showed increasing language shift towards Czech, and tended to have a somewhat weaker command of Greek. However, this may also have been a natural consequence of several factors, including: intermarriage with Czechs and Sudeten Germans, the communist Czechoslovak education system's emphasis on Russian as a second language at the expense of providing for minority-language education, and even the fact many ethnic Greek Macedonians residing in Czechoslovakia were actually Pontic Greeks and Caucasus Greeks and so somewhat more comfortable with the Pontic Greek dialect and/or the Eastern Anatolia dialect of Turkish rather than the Standard (Demotic) Greek used by the majority of Greek speakers.

In situations where families from these communities had ancestors originating in Southern Russia, as was the case with those defined as Caucasus Greeks or Urum, there had been a long tradition of using Russian as a second language after Pontic Greek and Turkish anyway. But the use of Russian was further reinforced in Soviet-dominated Czechoslovakia by the compulsory teaching of the language in schools.

Although a poor command of Modern Greek was previously often evident among the grandchildren of Greek refugees born in the 1980s and later, those from families who returned to Greece from the mid-70s have now been fully re-assimilated into Greek society and the Modern Greek education system. In fact, their multi-lingual background has enabled ethnic Greeks from Czechoslovakia (and elsewhere in the former Soviet Bloc) to develop and exploit a marked facility in foreign language learning and communication.

Next Generation Migration - 2008 Greek economic crisis
The next migration was caused by the Greek government-debt crisis in 2008. From 2008 at least 200,000 Greeks emigrated abroad. The main reason for Greeks choosing to move to the Czech Republic was job vacancies at foreign companies - mostly IT companies.

GREEK COMMUNITY OF PRAGUE
Subscriber members: 180 (Greeks in Prague - about 800)
Board of directors:
President: Tassoula Zissaki - Healey
Vice President & Treasurer - Androniki Spala-Podlahova
Learning the Greek language - Katerina Spala
Dances - Michalis Spalas-Laso
Public Relations - Kiki Kyrezi
Responsible for the children - Eleana Terzaki
EDITORIAL GOOD MORNING: Editor - Tassoula Zissaki-Healey
EDITORIAL GOOD MORNING: Graphic designer - Katerina Boskova
KALIMERA Editorial Board: Member - Kiki Kyrezi, Eleana Terzaki
Board Member: Kyriaki Saiti, Kostantinos Tsirtsikos
The Greek Community of Prague was founded in 1990 and is one of the largest Communities of the Federation of Greek Communities of the Czech Republic, with its own independent Statute, which was registered on 9/8/2001 under no. prot.: VS/1-1/47718/01-R IČO (Registrar No.) 26538458 at the Ministry of the Interior of the Czech Republic.
About 3,500 Greeks live in the Czech Republic, of which 800 live in Prague. The Greek Community of Prague is active with a variety of events related to the proper promotion of Greek culture, language and history. The goals of the EC of Prague are not only the promotion of Hellenism but also good relations with our Czech friends and in general with the Czech people. The core of the Community consists of members who came to this hospitable country as political refugees after the civil war (1946-1949) in Greece. Their children and those who were not repatriated continue to live and create in their second homeland, the Czech Republic. The EC of Prague, like the Greek minority in the Czech Republic in general, has always had and has harmonious relations with the Czech people. Its members are fluent in Czech and Greek. They feel comfortable in both cultures and live with the traditions, customs and traditions of both peoples.
The main activities of the Greek Community of Prague:
Learning the Greek Language and Culture from Greeks and Czechs
Promotion of Greek culture through "Greek Days" in Prague, photography exhibitions, Greek products, etc. as well as artistic programs of music and traditional dances
Publication of the magazine "Kalimera", which is the only magazine in the Greek language in the Czech Republic and which reflects the life of the Greeks in the Czech Republic, and records the history of Hellenism in the Czech Republic based on archival material and photographs
Publication of books on the history and life of Hellenism in the Czech Republic
Lectures on Greek literature, history, culture, cooking, etc.
Celebration of national anniversaries and traditional holidays
Excursions in the footsteps of Czech Hellenism
The organization of "Greek Days", as well as the participation of our Community in the cultural life of Prague, and in cooperation with various cultural organizations of the Czech Republic, with the City Hall of Prague and under the auspices of the Embassy of Greece, makes us happy because it gives us the opportunity to show more Czech citizens our culture, our traditional dances, Greek cuisine and Greek wines and music. Our Community has many talents in all areas of cultural creation, singers and performers of Greek song, and the "Acropolis" orchestra with their very Greek rich music program and good performers of Greek song. There are few who have not seen in Prague the dance group of EC Prague dancing traditional dances from all over Greece at various events of the Community and Prague in general and in the grounds of the Presidential Castle at events of the President of the Czech Republic. The Greek Community of Prague is one of the smallest minority communities, but is rated by the Czech Ministry of Culture and the Prague City Hall as "small but dynamic and its presence is very noticeable!".
The resources of the financial support of the Greek Community of Prague come from the City Hall of Prague under the City Hall Program for Minorities, from the Ministry of Culture and from Greek sponsors, members of the Community. Until today, there is little financial assistance from Greek State agencies and as is logical with so many activities, it will be difficult for the Greek Community of Prague to survive only with the wonderful moral help and courage of the Embassy of Greece.
Development Program of Hellenism in the Czech Republic
The various and varied activities of the Greek Community of Prague for the promotion and promotion of Greek culture, and of Greece in general, as well as for the formation of the Greek identity of the third and fourth generation of Greeks in the Czech Republic within the framework of the Czech state's policy on minorities of the Czech Republic, require not only the selfless work and enthusiasm of the members of the Community, but also the help of the Hellenic State and the Hellenic State, help which all other minorities have from the governments of the respective states. such financial support could develop and improve the various activities and above all those concerning the recording of the history of Hellenism in the Czech Republic, as well as the current life of the Greeks in the Czech Republic. Great efforts have been made on behalf of the Community, but what the Greek Community of Prague lacks is a development program, which would improve the recorded history and current life of the Greeks of the Czech Republic.
The EP of Prague aspires to:
to organize an Archive of Hellenism in Czechoslovakia/Czech Republic
to improve the content and quality of "Kalimera" magazine
to improve the quality of the dance and music group "Acropolis"

Orthodox Church in Prague
The Orthodox Church of Cyril and Methodius (Cyrila a Metoděje) operates in Prague, Built in 1736, address Resslova 9a, 120 00 Nové Město

The Greek Orthodox church has now changed. Greek Divine Liturgy is celebrated every Sunday in the Church of the Nativity of the Most Holy Theotokos, V Lázních Street, Malá Chuchle, 159 00 Praha – Velká Chuchle.

Σχόλια