Τετάρτη 13 Μαρτίου 2024

Λεωφόρος Νίκης σε καρτ ποστάλ, Θεσσαλονίκη, 1917 / Avenue Nikis, poscard of Thessaloniki, 1917

Λεωφόρος Νίκης σε καρτ ποστάλ, Θεσσαλονίκη, 1917 
Avenue Nikis, poscard of Thessaloniki, 1917

Ιταλική λογοκρισία του Α' Παγκοσμίου Πολέμου
WWI Italian Censor Postcard