Κυριακή 14 Ιανουαρίου 2024

Το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, Θεσσαλονίκη / The statue of Alexander the Great, Thessaloniki

Θεσσαλονίκη (Thessaloniki)
Άποψη από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, Θεσσαλονίκη, Μακεδονία, Ελλάδα
View of the statue of Alexander the Great, Thessaloniki, Macedonia, Greece