Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2024

Μαχητικά του χθες και του σήμερα / SPITFIRE and F16 Over Athens

Μαχητικά SPITFIRE και F16 πάνω από την Αθήνα, 25 Μαρτιου 2023
SPITFIRE and F16 Over Athens

Photo 
@athspotter