Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2023

Ζωντανή σήμερα η Ελληνική Γλώσσα, στην Καλαβρία (Σικελία, Ιταλία). (Βίντεο)


Στην Καλαβρία της Μεγάλης Ελλάδας (Σικελίας, Κάτω Ιταλίας) είναι ζωντανή σήμερα η Ελληνική Γλώσσα!