Πέμπτη 17 Μαρτίου 2022

Mικρογραφία από τη Χρονογραφία του Γεωργίου Παχυμέρη: ο Ανδρόνικος Β' Παλαιολόγος. 14ος αιώνας.

 Ταξίδι στον Χρόνο / Φωτογραφικό αρχείο - Τελευταίες Αναρτήσεις 

Οι χρονογραφίες και τα ιστοριογραφικά έργα αποτελούν τα δύο είδη βυζαντινών ιστορικών κειμένων. Στην εικόνα, μικρογραφία από τη Χρονογραφία του Γεωργίου Παχυμέρη: ο Ανδρόνικος Β' Παλαιολόγος. 14ος αιώνας.
Munich, Bayerische Staatsbibliothek.
© Bayerische Staatsbibliothek, Munich